7.21.2010

studio sk4 presents a Daisuke Takahashi film『Subspecies』trailertrailer

starring : Daisetsu"Andrew"Araki,Hirotoshi Kawabuchi,Kota Ikeda,Yuma Tanigawa,Ryota"Chin"sato,Tsubasa Okubo,Satoru Saruwatari,Syuji Yamaguchi,Yushi Komuro,Yuichi Igei,Wataru Ganeko,Syuhei Iida,Soichiro Nakajima,Takashi Yamaguchi,Yoi-c,Hirotaka Akaguma,Tetsuya Yasuta,Shin Okada,Junici Arahata,Shinichi Ito,Kenny Anderson,Bobby Worrest,Austyn Gillette,Rick McCrank,Mike Anderson,Andrew Reynolds,Luis Tolentino,Brian Lotti,Seu Trinh,Rodney Mullen,Danny Garcia,Chris Haslam,Cooper Wilt,Chad Fernandez,Daisuke Takahashi,Yuji Yamada,Kazuhiro"Cap10"Hiroki,Satoru Yoshida,Ikkei Takahashi,Teppei Sakai,Akira

発売は2010年夏。待ち遠しいです!

STUDIO SK4

Aucun commentaire: